Atsotitz eta ohiturak

 • Aguirre, J. M., 1975, "Esparza de Salazar", Cuadernos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guipúzcoa, 3.
 • Aguirre, J. M., 1976, Medicina popular en el Pirineo Navarro o Práctica medicamentosa en Esparza de Salazar. [Blogger]
 • Artoleta, S. & Berrade, F., 1955, "El pastoreo en Ochagavía (Salazar)", Anuario de Eusko-Folklore, 15: 9-29. [Euskomedia]
 • Azkue, R. M., 1939, Euskalerriaren Yakintza. I: Ohitura eta sineskeriak, Espasa Calpe. [EMD
 • Azkue, R. M., 1942, Euskalerriaren Yakintza. II: Ipuin eta irakurgaiak, Espasa Calpe. [EMD]
 • Azkue, R. M., 1945, Euskalerriaren Yakintza. III: Atsotitzak, esaerak, haurren hizkuntza, aho-korapiloak, goitizenak eta igarkizunak, Espasa Calpe. [EMD]
 • Azkue, R. M., 1947, Euskalerriaren Yakintza. IV: Otoitzak, olerkiak, eguraldia, sendakuntza eta haurren jolasak, Espasa Calpe. [EMD] 
 • 1Garmendia, J., 1984, Carnaval en Navarra, Haranburu. [Euskomedia
 • 1Garmendia, J., 2007, Euskal lexico etnografikoa,  Eusko Ikaskuntza. [Euskomedia
 • Intza, D., 1974, Naparroa-ko euskal-esaera zarrak, Príncipe de Viana. [Euskaltzaindia, Mediateka]
 • López-Mugartza, J. C., 2015, "Zaraitzuko oikonimia", Edirenen du zerzaz kontenta: Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: EHUren Argitalpen Zerbitzua.